Rúa de Conxo de Arriba. Santiago de Compostela, 15.6.2016. (en…Rúa de Conxo de Arriba. Santiago de Compostela, 15.6.2016. (en Conxo)