En Galicia non vai frío: o frío vén de dentro… (en…En Galicia non vai frío: o frío vén de dentro… (en Pontevedra, Spain)