Callitoes Collectanea .:.

Recreo de Calítoe.:.Calítoe's playground. V.19. Older and somewhat wiser….

Posts Tagged / Cotobade

Albricias

¡ALBRICIAS! ¡ALBRICIAS! (“Alvíssaras” para os lusistas…) ¡ADSL en TENORIO (Cotobade, Pontevedra)!!!!! Visualizar o mapa ampliado ¡ALELUIA! ¡MALDITA LOADA SEXA TELEFÓNICA POR TRAÉRNOLO ANTES DO SÉCULO XXII!!! (Maiúsculas intencionadas: este é un fito histórico).

1