“Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser…"Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset!"
(“Oh, Nangilima! Sí, Jonatan, sí, veo la luz! Veo la luz!”).
Astrid Lindgren, Los hermanos Corazón de León (Bröderna Lejonhjärta). (en Galärparken)